Vízum do USA

Před koupí letenky do USA – víza a jiné formality

Vízum do Spojených států

17. listopadu 2008 byla zrušena vízová povinnost pro občany České republiky, kteří se chtějí do USA vypravit na krátkodobé turistické nebo obchodní výjezdy do 90 dnů. Pro takovéto výjezdy stací cestovní pas ČR se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat biometrických údajů ePas. Každá osoba, i děti, musí vlastnit vlastní cestovní doklad.

Pro pobyty delší 90 dnů nebo pro studijní a pracovní pobyty je nutné  platné vízum. Vízum pro pobyt v USA je možné získat na velvyslanectví či konzulátu USA (v případě ciziny). Vyřízení víza někdy bývá běh na dlouhou trať proto se doporučuje jeho vyřízení v dostatečném předstihu před samotnou zamýšlenou návštěvou Spojených států.

Čeští občané si mohou vízum vyřídit osobně na velvyslanectví USA v Praze, kdy je třeba prokázat účel Vaší cesty do Spojených států. Návštěvu velvyslanectví za účelem zřízení víza je nutné domluvit předem!

Poplatek při podání žádosti o vízum typu B-2 je 160,- USD. Tento druh víza má dlouhou platnost až 10 let.

Nezapomeňte při cestě do USA

Při odjezdu z domova nezapomeňte vzít s sebou platný cestovní pas spolu s platným vízem do USA. Nezapomeňte, že doba platnosti pasu musí přesahovat povolenou dobu pobytu nejméně o 6 kalendářních měsíců!

Adresa na americký konzulát

Velvyslanectví České republiky v USA
Embassy of the Czech Republic
3900 Spring of Freedom St., N.W., Washington, D.C. 20008
tel: 001202/2749100

Aktuální informace o vízové povinnosti naleznete na:

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/severni_amerika/usa/cestovani/visa.html